Hem

Kakel är avlyst pga av biltestverksamhet under isbeläggningstiden .

Kallöns vatten ingår inte i Stora Sjöarna längre !

Ny karta .

 

Nu har vi 4 st fisketillsyningsmän som ska se över våra vatten .

Statens vatten ovan odlingsgränsen administreras av Länsstyrelsen
medan vattnen nedan gränsen förvaltas av Svea Skog.
Dessutom finns ett stort antal vatten som förvaltas av samfällighets- och fiskevårdsföreningar.
Stora långsträckta höjdsluttningar med barrskog och enstaka lågfjäll, som knappt når över barrskogsgränsen,är typiskt för området.

Stora Sjöarna mitt i Lappland

Stora Sjöarnas kortfiskeområde omfattar delar av sjöarna: Storavan,Uddjaure samt Hornavan nedan odlingsgränsen.
Genomfiskevård, flottledsåterställning och utplantering av älvegen öring har man stimulerat besöksnäringen i regionen.
För fisket i sjöarna har det byggts nio sjösättningsramper.
Det vidsträckta skogslandskapet i området erbjuder varierat fiske och härliga vildmarksupplevelser.
Här finns vatten med ett fantastiskt harr, öring , gädda, abborrfiske .
Den stora fiskätande öringen har alltid varit en attraktion i sjösystemet.
Fiske från egen båt är möjligt i områdets naturvatten.

Arjeplogs Båt & Trollingklubb